Instructie IVA


Clubhuis
15-11-2018 19:30 - 15-11-2018 21:00

Heeft jouw sportvereniging een kantine in eigen beheer?  
En worden in de kantine alcoholhoudende dranken verkocht? 

Dan is je sportvereniging vergunningsplichtig in het kader van de drank- en horecawet. Wat dat betekent voor de beheerder, de barmedewerkers en de barvrijwilligers, lees je hier. 
Hier dien je als beheerder aan te voldoen: 

  • Als er sinds de afgifte van de vergunning iets aan de accommodatie is veranderd of de leidinggevenden (bestuursleden) zijn niet meer betrokken bij de vereniging, dan moet je een nieuwe vergunning aanvragen bij de gemeente. 
  • Er moeten minstens twee leidinggevenden (bestuursleden) op de vergunning staan. De vergunning vraag je aan bij de gemeente 
  • De barvrijwilligers dienen de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) gevolgd te hebben. 
  • De IVA certificaten van de barvrijwilligers en het maandrooster dienen voor controle in de kantine beschikbaar te zijn. 
  • Op tijden dat alcohol geschonken wordt, dient een leidinggevende of een barvrijwilliger aanwezig te zijn. 
  • De vereniging moet een bestuursreglement hebben. Dat kun je invullen met behulp van een model van de NOC NSF 
  • Schenktijden en leeftijdsgrenzen dienen goed zichtbaar opgehangen te zijn. Bestel hier een leeftijdssticker 
  • Voor meer informatie ga je naar het Handboek Wet en Regelgeving  van NOC NSF. 
In overleg met Team Sportservice Z-H, is er op donderdag 15 november om 19.30 uur een IVA bijeenkomst/cursus die wordt gehouden in het clubhuis van TC Krimpen, Kerkdreef 31a. Ook barmedewerkers van andere sportverenigingen zijn van harte welkom en krijgen een kopje koffie of thee. De bijeenkomst duurt 2 uur en aan het einde krijgt de deelnemer zijn certificaat/bewijs van deelname. De cursus gaat door bij minimaal 15 deelnemers.

Graag aanmelden uiterlijk voor 31 oktober a.s. bij secretariaat TC Krimpen t.n.v. Karin de Vries mailadres: [email protected]

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0180-515990

Tennisclub Krimpen

Kerkdreef 31/A
2922 BH Krimpen aan den IJssel