Lesreglement winterperiode 2021 Tennisschool de Kreek

Tevens houdende Algemene Betalingsvoorwaarden van toepassing op deze overeenkomst.

 1. Een lesuur duurt 50 minuten.

 2. De les gaat altijd door, tenzij de trainer afbelt.

 3. Als lessen door het weer geen doorgang kunnen vinden, neem dan contact op met de trainer wat het alternatief gaat worden.

 4. Voor groepslessen die door het weer geen doorgang kunnen vinden, geldt: de eerste les wordt ingehaald, de volgende komt voor rekening van de cursist met een garantie voor 10 lessen.

 5. Privélessen [voor 1 persoon] worden ingehaald mits er van tevoren met de trainer contact is geweest over de reden van afwezigheid.

 6. Aangevangen lessen worden nooit ingehaald.

 7. De trainer beoordeelt of een training geen doorgang kan vinden.

 8. Er wordt geen les gegeven: op officiële feestdagen [in overleg met de trainer kan hier eventueel van afgeweken worden], week 52 en week 1 [kerstvakantie].

 9. Mochten er na de winterperiode nog lessen openstaan dan worden de resterende lessen in onderling overleg  gegeven na deze periode en voor de start van de zomerlessen.

 10.  1Cursist kan altijd lessen bijboeken, wanneer het aantal  al gegeven is, voordat het nieuwe seizoen start.   

 11. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. kan alleen tot teruggave van het lesgeld (bij groepslessen) worden overgegaan als de vrijgekomen trainingsplaats door iemand anders wordt ingenomen.

 12. Indien groepslessen door eigen toedoen worden gemist, kunnen deze niet worden ingehaald.

 13. Tennisschool de Kreek is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en evt. daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.

 14. Betaling der verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan op de navolgende wijze: door overboeking van het op de nota vermelde totaalbedrag; dit binnen 15 dagen na ontvangst van de nota.

 15. Bij niet tijdige betaling zal het restant van het totaalbedrag ineens verschuldigd en opeisbaar zijn.

 16. Alle buitengerechtelijke incassokosten verbonden aan de incasso der vordering, komen ten laste van de cursist c.q. zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van €25,00 en te vermeerderen met BTW.

 17. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.                                                                                               

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW
©2021, Tennisschool de Kreek

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 180 515 990

Tennisclub Krimpen

Kerkdreef 31A
2922 BH Krimpen aan den IJssel