Lid worden

Personal information

1/2 Algemeen
>
2/2 Aanvullende informatie

Kijk voor hier voor meer informatie over de lidmaatschappen.

 
Belangrijk

Lenteaanbod

  • Het lenteaanbod is voor senioren kost eenmalig  € 75,-
  • Het lidmaatschap loopt tot 31 december 2021 en gaat automatisch over in een regulier lidmaatschap
  • Betaling via eenmalige automatische incasso


Jaarlidmaatschap

  • Het verenigingsjaar van TCK loopt van 1 januari t/m 31 december.
  • Opzegging van het lidmaatschap dient altijd voor 1 december schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie.
  • Na 2021 betaalt u de op dat moment geldende contributie 
  • Ieder seniorlid is verplicht per seizoen minimaal drie bardiensten te draaien van elk vier uren. Bij verhindering dient men zelf te zorgen voor vervanging of afkoop (kosten € 25,=). Bij niet verschijnen of tijdig afmelden is een boete van € 75,= verschuldigd.
  • Als u tijdens het seizoen lid wordt krijgt u een tijdelijke pas. Deze pas moet u gebruiken om af te hangen. Zodra de definitieve pas is ontvangen wordt dat aan u gemeld.
  • Statuten en huishoudelijk reglement liggen bij het secretariaat ter inzage.
  • Contributie wordt voor jeugd in 1 en voor senioren in 10 termijnen geïnd via automatische incasso. Met ondertekenen gaat u akkoord met automatisch incasso.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 180 515 990

Tennisclub Krimpen

Kerkdreef 31A
2922 BH Krimpen aan den IJssel

KVK-nummer

40341243